2181 640x480  2184 640x480

ต้องขอขอบคุณน้องๆ นักศึกษาสาขาเคมี ปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดทำสื่อเสียง NCC Only เรื่องชีวิตไม่ง่ายแต่รับมือไม่ยาก และนำมาร่วมแบ่งปันให้น้องๆผู้พิการทางการเห็นได้ฟังกันนะคะ หวังว่าจะได้รับหนังสือเสียงจากน้องๆอีกค่ะ

ขอบคุณจากใจ