IMG 3784

 

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับ "โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก การใช้งานและซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่น Index และการเผยแพร่นวัตกรรม"

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ซึ่งในงานนี้ได้เชิญคุณ Anna Lau จากบริษัท index ประเทศมาเลเซียมาเป็นวิทยากรในงานนี้ด้วย เรียกว่าได้ทั้งความรู้และความสนุกกลับไปกันอย่างเต็มเปี่ยม