รู้จักกับไม้เท้าอัจฉริยะ

ไม้เท้าอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการเดินทางของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นและใช้งานร่วมกับไม้เท้าขาวในการเดินทางไปในที่ต่างๆ โดยไม้เท้าขาวจะช่วยในการเดินทางและบอกเราว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าเฉพาะวัตถุที่สูงไม่เกินเข่าเท่านั้น แต่ไม้เท้าอัจฉริยะจะบอกให้ทราบว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่เหนือหัวเข่าเราขึ้นไปได้ด้วย

การใช้ไม้เท้าอัจฉริยะนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนไปใช้ไม้เท้าใหม่ แต่เราจะมีอุปกรณ์นี้มาช่วยในการเดินทางทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตัวอุปกรณ์นี้สามารถตรวจสอบสิ่งกีดขวางที่อยู่ในรัศมี 3 เมตร สำหรับโหมดกลางแจ้ง และรัศมี 1.8 เมตร สำหรับโหมดในร่ม การทำงานของอุปกรคือตรวจจับสิ่งกีดขวางเพื่อบอกให้เราทราบและหาวิธีหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางนั้นๆ นอกจากนี้ยังช่วยตรวจจับสิ่งกีดขวางก่อนที่เราจะชนนั่นเอง

 

ประโยชน์ของการใช้ไม้เท้าอัจฉริยะ

ช่วยตรวจจับวัตถุหรือสิ่งกีดขวางที่อยู่สูงกว่าหัวเข่า ซึ่งไม้เท้าขาวธรรมดาไม่สามารถตรวจจับได้ เช่น กิ่งไม้ที่ยื่นออกมา เชือกที่ขึงอยู่ เครื่องปรับอากาศที่ยื่นออกมา เป็นต้น ทำให้ศีรษะหรือส่วนต่างๆของร่างกายไม่ให้ได้รับอันตราย

สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ในระยะ 3 เมตร ในโหมดกลางแจ้ง และ 1.8 เมตร สำหรับโหมดในร่ม ด้วยระยะทางที่ตรวจจับได้ไกลขึ้นทำให้ไม้เท้าสามารถแจ้งเตือนก่อนที่จะชนสิ่งกีดขวางนั้นๆ ทำให้เราเตรียมตัวป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ และหาเส้นทางใหม่ในการหลบสิ่งกีดขวางนั้นๆได้ทันท่วงที