สวัสดีปีกุน ๒๕๖๒ & Happy New Year! 2019

 

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด ร่วมส่งความสุขด้วย ส.ค.ส. สวัสดีปีกุน ขอให้ทุกท่านได้ประสบพบแต่สิ่งที่ดีงาม สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขมากๆ ในปีใหม่นี้