ยินดีกับนิสิตจุฬาฯ คนใหม่ นายดำเกิง มุ่งธัญญา ผู้พิการทางสายตาที่ถือเป็นอีกหนึ่งของบุคคลที่ก้าวข้ามขีดจำกัดทางด้านร่างกายด้วยปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 โดยพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร “คนพิการต้นแบบ” ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของคนพิการอื่นๆ รวมไปถึงคนปกติทั่วไปด้วย


ทั้งนี้ นายดำเกิง มุ่งธัญญา หรือน้องไอซ์ ได้บอกว่า “ผมตั้งใจเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยความฝันที่อยากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่า บทบาทของครู อาจจะเหนื่อยและลำบากเกินไปสำหรับผม แต่ผมกลับมองว่า มันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับคนตาบอดอย่างผม ผมชอบสอนและอธิบายความรู้ให้คนอื่นได้เข้าใจ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งที่ผ่านมาผมพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด ด้วยการอ่านหนังสือ และเข้าอินเตอร์เน็ตจากโปรแกรมตาทิพย์ ด้วยการฟังเสียง และอ่านหนังสือด้วยตัวเอง หรือไม่ก็รอคุณพ่อ คุณแม่กลับมาจากทำงานมาช่วยอธิบายและทบทวนให้ฟังอีกครั้ง”
จะเห็นว่าผลตอบแทนจากสิ่งที่เราตั้งใจ พยายาม และอดทนทำ เมื่อมันสำเร็จได้ เราจะรู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าขนาดไหน
แล้วคุณล่ะ? วันนี้ พยายามเต็มที่แล้วหรือยัง?

ที่มา : http://deep.tnews.co.th