1. ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์... Read More...
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562
    ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการคัดเลือก พนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อการเรียนการสอน... Read More...
IMAGE พนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อการเรียนการสอน
วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562
ประกาศ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 014 / 2562 เรื่อง   ... Read More...
  1. Facebook
  1. รวมภาพกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง